Thông tin

THÔNG ĐIỆP NĂM MỚI 2023 TỪ CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN

THÔNG ĐIỆP NĂM MỚI 2023 TỪ CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN

Post : 10/04/2023 - 4:10 PM

Bổ sung những thay đổi và thử thách mới cho tập đoàn Niterra

SỨ MỆNH VÀ CHÍNH SÁCH CỦA NGK VIỆT NAM

SỨ MỆNH VÀ CHÍNH SÁCH CỦA NGK VIỆT NAM

Post : 29/09/2022 - 3:44 PM

"Đẩy mạnh phát triển chất lượng & dịch vụ để cùng tạo ra những GIÁ TRỊ MỚI cho khách hàng thông qua những đổi..

THÔNG ĐIỆP NĂM MỚI 2022 TỪ CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN

THÔNG ĐIỆP NĂM MỚI 2022 TỪ CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN

Post : 16/02/2022 - 3:49 PM

"Đột phá để thay đổi - Thay đổi để sáng tạo"

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY NGK SPARK PLUGS (VIỆT NAM)

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY NGK SPARK PLUGS (VIỆT NAM)

Post : 09/07/2021 - 3:11 PM

Công ty NGK Spark Plugs Việt Nam thuộc Tập đoàn NGK Spark Plug Nhật Bản, là công ty hàng đầu thế giới về bugi với hơn 80..

THÔNG ĐIỆP TẬP ĐOÀN NGK NHÂN KỶ NIỆM 80 NĂM THÀNH LẬP

THÔNG ĐIỆP TẬP ĐOÀN NGK NHÂN KỶ NIỆM 80 NĂM THÀNH LẬP

Post : 06/07/2017 - 10:36 AM

Kỷ niệm 80 năm thành lập, tập đoàn NGK đã chọn một thông điệp mới. Ngày 11/11/2016, Tập đoàn NGK SPARK PLUG chính..

lên đầu trang