Thông tin

GIỚI THIỆU CÔNG TY NGK SPARK PLUGS (VIỆT NAM)

GIỚI THIỆU CÔNG TY NGK SPARK PLUGS (VIỆT NAM)

Post : 18/05/2017 - 1:43 PM

Công ty TNHH NGK Spark Plugs (Việt Nam) trực thuộc Tập đoàn NGK Spark Plug Nhật Bản - Nhà sản xuất bugi số 1 thế giới.

TRIẾT LÝ VÀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

TRIẾT LÝ VÀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

Post : 18/05/2017 - 1:42 PM

Ba yếu tố chính làm nên triết lý kinh doanh của NGK: Cam kết (Commitment); Chính sách quản lý (Management Policy); Hướng dẫn..

GIỚI THIỆU VỀ TẬP ĐOÀN NGK

GIỚI THIỆU VỀ TẬP ĐOÀN NGK

Post : 18/05/2017 - 1:40 PM

Công ty TNHH NGK SPARK PLUG là nhà sản xuất bugi số 1 thế giới với quy mô toàn cầu, gồm: 41 công ty con, 3 công ty sáp..

HỆ THỐNG QUỐC TẾ

HỆ THỐNG QUỐC TẾ

Post : 18/05/2017 - 1:37 PM

Với hệ thống toàn cầu gồm các công ty con, nhà máy sản xuất, trung tâm kỹ thuật,... Tập đoàn NGK SPARK PLUG thấu hiểu..

THƯƠNG HIỆU CỦA CHÚNG TÔI

THƯƠNG HIỆU CỦA CHÚNG TÔI

Post : 17/04/2016 - 11:30 PM

Thương hiệu uy tín của tập đoàn NGK được gây dựng bởi Kỹ năng sản xuất cùng với tinh thần vượt thời gian.

lên đầu trang