TRIẾT LÝ VÀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

TRIẾT LÝ KINH DOANH

Ba yếu tố chính làm nên triết lý kinh doanh của NGK:

► Cam kết (Commitment): với những kinh nghiệm tích lũy và những công nghệ phù hợp nhất, chúng tôi phấn đấu mang đến những giá trị mới cho khách hàng.

► Chính sách quản lý (Management Policy): Chúng tôi muốn tạo nên một môi trường, nơi khuyến khích mỗi cá nhân phát huy nhân cách và năng lực cá nhân của họ. Với tất cả sức mạnh đó, chúng tôi theo đuổi việc quản lý con người dựa trên niềm tin và sự tự tin.

► Hướng dẫn hành động (Action Guideline): Luôn luôn tiến lên! Chúng tôi luôn hướng đến những giá trị tốt nhất và biến nó thành hành động.

 

Khẩu hiệu (Slogan):

Với việc thiết lập sự tín nhiệm và tự tin cả trong lẫn bên ngoài công ty, chúng tôi mong muốn đóng góp cho nhân loại bằng cách tạo ra và sử dụng những giá trị mới cho tương lai.

 

QUY TẮC ỨNG XỬ

Tại Công ty TNHH NGK SPARK PLUG, chúng tôi luôn cố gắng thể hiện triết lý doanh nghiệp trong khẩu hiệu của chúng tôi, "Với niềm tin và sự tự tin cả bên trong lẫn bên ngoài công ty, chúng tôi mong muốn đóng góp cho nhân loại bằng cách tạo ra và đem đến các giá trị mới cho tương lai". Chúng tôi cam kết thực hiện triết lý ấy qua thực tế hàng ngày theo cách thức có trách nhiệm với xã hội theo 10 nguyên tắc sau:

  1. Chúng tôi tôn trọng nhân quyền cả về mặt tinh thần lẫn về mặt luật pháp, áp dụng tại mọi nơi trên thế giới mà chúng tôi hoạt động.
  2. Chúng tôi sẽ phát triển và cung cấp hàng hoá và dịch vụ lành mạnh và có lợi cho xã hội bằng cách sử dụng đầy đủ các công nghệ phù hợp nhất với các kinh nghiệm tích luỹ, phấn đấu đạt được sự tin tưởng của người tiêu dùng và khách hàng của chúng tôi, đồng thời thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ dữ liệu cá nhân và thông tin.
  3. Chúng tôi sẽ thúc đẩy cạnh tranh công bằng, minh bạch, tự do và thương mại tự do. Chúng tôi cũng sẽ đảm bảo rằng các mối quan hệ của chúng tôi và các mối quan hệ với các cơ quan chính phủ và các cơ quan chính trị luôn hợp luân lý.
  4. Nhấn mạnh truyền thông không chỉ với các cổ đông của chúng tôi mà còn với các thành viên của xã hội nói chung, chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin của công ty một cách tích cực và công bằng.
  5. Nhận thức được rằng sự tham gia tích cực vào các vấn đề môi trường là ưu tiên hàng đầu của nhân loại và là một khía cạnh thiết yếu trong hoạt động của chúng tôi, cũng là điều kiện tiên quyết cho sự tồn tại của chúng tôi. Với tư cách là một công ty, chúng tôi sẽ tiếp cận các vấn đề này tự nguyện, chủ động và nhanh chóng.
  6. Là một công dân tốt, chúng tôi sẽ tích cực tham gia các hoạt động từ thiện và các hoạt động khác mang lại lợi ích cho xã hội.
  7. Chúng tôi sẽ cố gắng tôn trọng sự đa dạng và cá tính của nhân viên và tạo ra một môi trường làm việc an toàn và tuyệt vời, nơi họ có thể nhận ra tiềm năng đầy đủ của mình.
  8. Chúng tôi sẽ từ chối tất cả các mối liên hệ với các tổ chức có liên quan đến các hoạt động vi phạm pháp luật hoặc vi phạm các tiêu chuẩn hành vi xã hội.
  9. Chúng tôi sẽ tôn trọng văn hóa và phong tục tập quán của cộng đồng địa phương nơi chúng tôi kinh doanh và cố gắng quản lý các hoạt động của chúng tôi trên khắp thế giới theo cách như vậy để thúc đẩy và đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng địa phương.
  10. Ban lãnh đạo sẽ là đầu tàu trong việc làm cho tinh thần của Bộ Quy tắc Ứng xử không tách rời với thực tiễn kinh doanh hàng ngày, thực hiện đầy đủ Bộ Quy tắc Ứng xử trong toàn Công ty và thực hiện nó trong toàn Tập đoàn và chuỗi cung ứng. Để đạt được điều này, ban lãnh đạo phải liên tục cải tiến các hệ thống nội bộ cũng như phấn đấu tu luyện đạo đức.

 

HÌNH ẢNH LÝ TƯỞNG CỦA CHÚNG TÔI VÀO NĂM 2020

 

Hình ảnh lý tưởng của chúng tôi vào năm 2020 - 4 mục tiêu định tính.

Để đạt được tầm nhìn "Hình ảnh lý tưởng của chúng tôi vào năm 2020" bao gồm 4 mục tiêu định tính. Từ năm 2011, Tập đoàn NGK SPARK PLUG đã nỗ lực cải cách và tiến lên phía trước thông qua ba giai đoạn "Nghiên cứu", "Cải tiến" và "Phát triển."

Chỉ cần hơn một nửa con đường đến năm 2020, chúng tôi đã trình bày ngắn gọn các "yếu tố" trong 4 mục tiêu định tính này và đã phân loại - kết hợp chúng với tư cách là "Những tuyên bố sáng tạo".

Do đó, chúng tôi sẽ thúc đẩy mạnh mẽ sáng kiến của mình đến năm 2020 và đổi mới cam kết của chúng tôi để cung cấp "Giá trị thực" cho tất cả các khách hàng.

 

1. Công ty Monozukuri

[Các yếu tố]

"Công nghệ lõi độc đáo".

"Chất lượng tối ưu được tạo ra bởi sự tham gia của tất cả nhân viên và quy trình sản xuất/đổi mới công nghệ".

"Công ty dẫn đầu số 1 về 'Giá trị thực’".

[Tuyên bố sáng kiến]

Chúng tôi sẽ tận dụng các công nghệ mới và cốt lõi để tiếp tục tạo ra các sản phẩm hàng đầu thế giới mà chỉ chúng tôi có thể thực hiện. Và, với sự tham gia của tất cả nhân viên trong công ty, chúng tôi sẽ đem đến chất lượng tối ưu thông qua sản xuất và đổi mới công nghệ, tiếp tục cung cấp cho khách hàng trên toàn thế giới "giá trị thực" với chi phí cạnh tranh và xây dựng công ty trở thành một “Công ty Monozukuri” dẫn đầu và đạt được vị trí số 1 trên toàn cầu.

 

2. Công ty có lợi nhuận cao

[Các yếu tố]

"Mạng lưới sản xuất và bán hàng toàn cầu".

"Phát triển kinh doanh linh hoạt, nhanh chóng, có khả năng thích nghi để thay đổi".

"Tăng trưởng bền vững thông qua đầu tư chiến lược".

[Tuyên bố sáng kiến]

Chúng tôi sẽ tận dụng tối đa mạng lưới sản xuất và bán hàng toàn cầu của mình, đồng thời phát triển nhanh chóng và linh hoạt nhưng vẫn thay đổi linh hoạt tùy thời điểm. Nhờ vào việc đầu tư chiến lược thông qua tăng trưởng bền vững tạo ra từ khả năng kiếm tiền cao của chúng tôi, chúng tôi sẽ xây dựng mình thành một công ty có lợi nhuận cao, có thể liên tục cung cấp cho thị trường những "Giá trị thực".

 

3. Công ty tiến bộ

[Các yếu tố]

"Hệ thống quản trị doanh nghiệp nâng cao giá trị doanh nghiệp".

"Đối thoại quyết đoán với các bên liên quan và đóng góp cho người dân trên toàn thế giới".

"Các hoạt động sẽ hỗ trợ sự phát triển của xã hội".

[Tuyên bố sáng kiến]

Chúng tôi sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế, luật và pháp lệnh địa phương dựa trên hệ thống quản trị doanh nghiệp tiêu chuẩn toàn cầu và sẽ phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường để thúc đẩy những đóng góp về môi trường của chúng tôi. Chúng tôi cũng tích cực tham gia đối thoại với tất cả các bên liên quan - nhà đầu tư, khách hàng, nhân viên và mọi người trong cộng đồng địa phương để hỗ trợ mọi người trên thế giới và xây dựng bản thân nhằm trở thành một công ty tiến bộ luôn cung cấp "Giá trị thực" cho xã hội.

 

4. Công ty lấy con người làm vốn quý

[Các yếu tố]

"Công bằng văn hóa doanh nghiệp, trong đó nhân viên với các cá tính khác nhau có thể phát triển bản thân".

"Trong khuôn khổ cho phép, khuyến khích mọi người tự chủ, năng động và không ngại thử thách".

"Luôn tự hào và trung thành với công ty".

[Tuyên bố sáng kiến]

Chúng tôi sẽ tạo ra một nền văn hoá và cơ chế công bằng, nơi mọi nhân viên với tính cách và tài năng riêng biệt, đa dạng có thể vượt ra khỏi mọi chủng tộc, thế hệ và giới tính, dám dự đoán những thay đổi từ góc độ toàn cầu, giải quyết các vấn đề, trình bày ý kiến và chào đón những thách thức mới. Chúng tôi sẽ xây dựng bản thân để trở thành công ty lấy con người làm vốn quý, nơi những nhân tài có nhận thức cao về chuyên môn và tình yêu xã hội tập trung lại và tiếp tục cung cấp "Giá trị thực" cho bản thân cũng như xã hội.Các tin khác

lên đầu trang